Договір публічної оферти
Про надання у термінове користування програмного комплексу «Рорк» на умовах публічної оферти
ФОП Грядунов Р.Р. (далі — Виконавець), чинного виходячи з Статуту, з одного боку, іменований надалі «Виконавець», керуючись ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, цією публічною офертою пропонує будь-якій фізичній особі, у тому числі фізичній особі — підприємцю або юридичній особі, які наділені цивільною правоздатністю та дієздатністю, надалі — "Замовник, Користувач", укласти цей договір на таких умовах:
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ІНША ІНФОРМАЦІЯ

У договорі використовуються такі терміни:
1.1. Публічна оферта - відповідно до умов цього Договору та статті 641 Цивільного кодексу України, публічна пропозиція Виконавця, адресована юридична особа або фізична особа-підприємець Кооперативу, з метою укласти цей Договір, на існуючих умовах, зазначених у Договорі.
1.2. Акцепт - повне та беззаперечне прийняття Користувачем всіх умов даного договору.
1.3. Програма (або "Програмне забезпечення" або "ПО") - програмні продукти (комп'ютерні програми), що належать або розповсюджуються компанією Правовласником, включаючи належну технічну та іншу документацію, інформацію з управління авторськими правами (відповідно до ліцензійних умов розповсюдження та використання), оновлення програмного забезпечення тощо, ліцензії на використання яких передаються за цим Договором.
1.4. SaaS - версія - версія програми, права на використання якої надаються без передачі дистрибутива користувачу шляхом реєстрації на офіційному інтернет-сайті Виконавця https://rork.ua/
1.5. Обліковий період - період часу, кратний одному календарному місяцю, за який розраховується та провадиться оплата за використання SaaS-версії програми користувачем.
1.6 Додаткові послуги - всі інші послуги, що надаються Виконавцем за бажанням Користувачеві, за винятком надання права на використання Програми, визначені у додатку 1;
1.7. Акаунт - обліковий запис, що індивідуалізується обліковими даними, вказаними користувачем при реєстрації на офіційному інтернет-сайті Виконавця https://rork.ua/
1.8. Канал зв'язку - система зв'язку, що дозволяє Виконавцю отримати тимчасовий доступ за протоколом передачі даних до сервера користувача з метою встановлення Програми, та при необхідності налаштування серверного програмного забезпечення.
1.9. Програмне забезпечення - будь-яке програмне забезпечення, крім програмного комплексу «Рорк» Це охоплює як операційну систему, і прикладні програми, виражені у вихідному чи об'єктному кодах.
1.10. Тарифний план – обсяг послуг, згідно з яким розраховується вартість послуг та щомісяця надаються Користувачеві Виконавцем за винагороду.
1.11. Сервер - комп'ютер (фізичний чи віртуальний), де розміщена база даних (кілька баз даних) програмного продукту.
1.12. Правовласник - ФОП Грядунов Р.Р., що є власником усіх майнових авторських прав на програмне забезпечення.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є надання Виконавцем послуг з використання програмного комплексу «Рорк» на території України згідно з обраним користувачем тарифним планом, право володіння, користування та розповсюдження якого є у Виконавця ФОП Грядунов Р.Р., яке зареєстровано відповідно до законодавства України та послуг з обслуговування вказаного програмного комплексу.
2.2. Виконавець зобов'язується надавати послуги у порядку та на умовах, визначених цим Договором та Додатками до нього, які є невід'ємною частиною договору, а Користувач бере на себе зобов'язання приймати послуги у порядку та на умовах, визначених цим Договором та додатками до нього.
2.3. Послуги з використання програмного комплексу «Рорк» включають, але не лише:
• Надання у користування програмною продукцією «Рорк»;
• Технічна підтримка Користувача
• надання віртуального простору на сервері Виконавця
• Налаштування та встановлення програмного пакета;
2.4. програмна продукція "Рорк" включає, але не виключно:
• Основні поставки: (назви \ реєстраційні номери основних поставок)
• Клієнтські ліцензії (реєстраційні номери).
2.5. Доступ до функцій програмного комплексу «Рорк», зокрема до послуг з його обслуговування, надається після та за умови оплати згідно з встановленими тарифами.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Користувач має право:
3.1.1. Використовувати Програму призначення, а саме:
3.1.1. надавати співробітникам організації користувача доступ до роботи в Програмі;
3.1.1.використовувати в робочих цілях інформацію, що згенеровані в результаті використання Програми;
3.1.1. використовувати Програму у комерційній діяльності, за винятком перепродажу, оренди або передачі Програми третім особам;
3.1.2. Отримувати послуги належної якості, у разі їх замовлення та оплати, а саме:
3.1.2.В) підтримка Користувача
3.1.2.б) налаштування програмного забезпечення.
3.1.3. На праві оренди отримувати цілодобовий доступ до 2Гб (об'єму) віртуального простору на сервері Виконавця для розміщення програмного комплексу «Рорк», у разі його замовлення та оплати.
3.2. Користувач зобов'язаний:
3.2.1. використовувати Програму тільки в межах тих прав та тими способами, які передбачені цим Договором.
3.2.2. здійснювати оплату за цим Договором та відповідно до умов цього Договору.
3.3. Користувач не має права передавати третім особам право на використання Програми (невиключну ліцензію), надавати субліцензії на будь-яке використання Програми третім особам, копіювати, тиражувати, модифікувати, публікувати, розповсюджувати будь-яким способом Програму або її частини та здійснювати інші дії, спрямовані на отримання комерційної вигоди. у відносинах з третіми особами за допомогою такого використання Програми не передбачено цим Договором.
3.4. Виконавець зобов'язаний:
3.4.1. надати користувачеві право на використання Програми протягом п'яти робочих днів з моменту виконання Користувачем своїх зобов'язань щодо оплати за цим Договором;
3.4.2. надавати доступ до Програми щодня та цілодобово, за винятком часу проведення профілактичних робіт.
3.4.3. інформувати користувача про оновлення Програми, які були випущені протягом терміну дії цього Договору через блог офіційного сайту та електронною поштою;
3.4.4. ліквідувати можливі програмні збої в роботі Програми, що виникли з вини Виконавця, на основі заявки Користувача, може бути надіслано електронною поштою
3.5. Виконавець має право.
3.5.1. розірвати Договір у разі порушення строків оплати Користувачем більш ніж на 5 (п'ять) робочих днів, або щодо порушення інших умов цього Договору;
3.5.2. випускати нові версії програми, встановлювати умови їх надання Користувачеві та умови надання технічної підтримки.
4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПРАВ НА ПРОГРАМУ

4.1. Користувач подає заявку на сайті https://rork.ua/ з метою реєстрації в системі обліку клієнтів та отримує від Виконавця логін та пароль для доступу до особистого облікового запису.

4.2. Згідно з цим договором, Кінцевий користувач отримує доступ до програмної продукції одночасно не більш ніж на оплачену кількість робочих місць. Робочим місцем вважається будь-який персональний комп'ютер, термінал або інший пристрій, за допомогою якого користувач може здійснити доступ до наданої цієї Угоди програмної продукції або наявних у кінцевого користувача основних поставок програмних продуктів і використовувати всі або деякі функціональні можливості програмної продукції. У разі необхідності зміни кількості робочих місць підписується додаткову угоду з кінцевим користувачем.
4.3. Для отримання доступу до програмного забезпечення, Користувач надсилає замовлення на офіційному сайті Виконавця шляхом заповнення відповідної форми, вказуючи версію програми, тарифний план, обліковий період та додаткові послуги у разі потреби. Внаслідок чого для користувача буде згенеровано рахунок на оплату послуг згідно з цим Договором.
4.4. Право на використання Програми надається користувачеві протягом 7 (семи) Робочих днів з моменту виконання Користувачем своїх зобов'язань щодо оплати згідно з Договором. Підтвердженням факту передачі Користувачеві права на використання програми може бути: відправлення через Інтернет даних доступу до екземпляра Програми, що розміщується на сервері Виконавця
4.5. Після здійснення оплати Користувач протягом періоду встановленого цим договором отримує доступ до Програми на постійній основі на строк, що дорівнює оплаченому обліковому періоду. Початком облікового періоду вважається дата надходження коштів з цього приводу Виконавця. Оплата невиключної ліцензії на Програму Користувачем визнається Сторонами повним Акцептом у межах цього Договору.
4.6. Користувач не має права передавати, надавати у тимчасове користування, поширювати цю програмну продукцію третім особам, не вправі за плату дозволяти третім особам доступ до програмної продукції та/або використовувати функціональні можливості програмної продукції. Зазначене обмеження не виключає можливості кінцевого користувача вести облік на користь третіх осіб на своїх робочих місцях за зазначеною вище адресою.
4.7.Надання Користувачем рахунку, згенерованого відповідно до отриманого замовлення ліценціатом, прирівнюється до надання підписаного Акту надання послуг Користувачеві.
4.8. Оплата Користувачем згенерованого рахунку, згідно з умовами цього Договору, означає повну та беззастережну згоду з умовами цього договору та усвідомлення прав та обов'язків які, як виникають у Сторін у результаті укладення цього договору.
4.9. При наданні в тимчасове користування екземпляра програмної продукції для її відтворення на пристроях користувачів:
4.9.1. Користувач зобов'язується використовувати отриманий екземпляр програмної продукції відповідно до умов цього Договору.
4.9.2 .. Користувач зобов'язується не вчиняти дій, результатом яких є усунення або зниження ефективності технічних засобів захисту авторських прав, що застосовуються у програмній продукції, включаючи застосування програмних та технічних засобів «мультиплексування», засобів, що змінюють алгоритм роботи програмних або апаратних засобів захисту програмних продуктів, а також не використовувати програмну продукцію з усуненими чи зміненими без дозволу Правовласника засобами захисту.
5. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість наданих послуг на використання Програми, а також вартість додаткових послуг у рамках цього Договору визначаються у Додатку 1 до Договору та розміщуються на офіційному сайті Виконавця https:/rork.ua/
5.2. Оплата за цим Договором здійснюється за 100% передоплатою.
5.3. Моментом виконання користувача своїх зобов'язань з оплати вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця у повному обсязі згідно з рахунком за замовлені послуги.
5.4. У разі розірвання Договору з будь-яких причин, кошти, внесені як передоплата, не підлягають поверненню Користувачеві.
6. ФОРС-МАЖОР

6.1. У разі виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють виконання Сторонами взятих на себе за цим Договором зобов'язань та не залежать від волевиявлення Сторін, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання взятих на себе зобов'язань, якщо протягом 10 (десяти) днів з моменту виникнення таких обставин Сторона, яка постраждала від впливу таких обставин, повідомить іншу Сторону про те, що сталося, а також докладе всіх зусиль для ліквідації наслідків дії форс-мажорних обставин.
6.2. До обставин непереборної сили відносяться надзвичайні події зовнішнього характеру, які виникають поза чи всупереч волі або бажанню Сторін, такі як стихійні лиха, аварії, пожежі, масові заворушення та страйки, воєнні дії, протиправні дії третіх осіб, набуття чинності законодавчими актами, урядовими постановами та розпоряджень державних органів.
6.3. Сторона, яка зазнала збитків у зв'язку з форс-мажорними обставинами, може вимагати від Сторони не стала об'єктом дії непереборної сили, документальні підтвердження про масштаби подій та їх вплив.
6.4. Належним документом, що підтверджує факт настання форс-мажорних обставин, є укладення відповідного територіального органу Торгово-промислової палати України.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до його положень та чинного законодавства України.
7.2. Користувач здійснює права на використання Програми на свій ризик і погоджується з тим, що жодне програмне забезпечення не є вільним від помилок.
7.3. Виконавець забезпечує базовий інформаційний захист даних користувача технічними засобами, за допомогою яких збудовано Програму.
7.4. Виконавець не несе відповідальності
7.4.1. за дії та результати дій користувача, пов'язані із здійсненням права на використання Програми;
7.4.2. за шкоду будь-якого характеру, заподіяну Користувачеві внаслідок втрати або розголошення даних, необхідних для доступу до Програми;
7.4.3. за якість пристроїв та додаткового програмного забезпечення, необхідних для роботи за Програмою, що постачаються третіми особами;
7.5. Виконавець виконує резервне копіювання даних користувача на щоденній основі та у разі втрати даних з вини будь-якої зі Сторін, за наявності технічної можливості, вживає всіх можливих заходів щодо відновлення втрачених даних протягом п'яти робочих днів з моменту виявлення факту втрати даних або отримання відповідного запиту від користувача.
8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕННЯ, ТЕРМІН ДІЇ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір укладається шляхом приєднання Користувача до всіх його умов загалом після прийняття положень публічної оферти (акцепту) без обов'язку підписання письмового примірника Договору між сторонами.
Цей Договір має юридичну силу та є рівносильним договору, підписаному сторонами.
8.2. Акцепт оферти відповідно до статей 205 та 642 Цивільного кодексу України
здійснення Користувачем таких конклюдентних дій, спрямованих на отримання послуг:
• реєстрація на сайті Виконавця https://rork.ua/
• ідентифікація на веб-порталі - здійснення банківського платежу або укладання договору (у тому числі шляхом направлення заяви про приєднання до публічного договору) (для юридичних осіб), завантаження копій паспорта та облікової картки платника податків (для фізичних осіб) відповідно до пункту 3.9 цього Договору.
8.3. Договір вважається укладеним і набирає чинності з оплати сформованого рахунку. Договір укладено на невизначений термін у разі придбання Server-версії програми, та на один рік у разі придбання SaaS-версії Користувачем, при цьому термін дії Договору продовжується на календарний рік при кожній оплаті наступного облікового періоду SaaS-версії.
8.4. Цей договір може бути розірваний за його ініціативою шляхом повідомлення Виконавця електронною поштою мінімум за 30 днів кінця оплаченого облікового періоду.
8.5. Припинення Договору не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, що виникли до його припинення.
8.6. Усі суперечки щодо предмета договору вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості дійти домовленості у вирішенні спорів шляхом переговорів вони передаються на розгляд суду.
9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

9.1. Виняткові права на об'єкти інтелектуальної власності, що виникають або можуть виникнути в процесі функціонування програмного комплексу «Рорк», зберігаються за Виконавцем.
9.2. Усі матеріали, що передаються Виконавцем Користувачеві, є результатом інтелектуальної власності Виконавця та/або його партнерів.
9.3. Користувачеві передаються обмежені за часом невиключні права використання програмної продукції.
10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. Постачальник має право здійснювати контроль за дотриманням порядку використання програмної продукції кінцевого користувача, для чого останній погоджується забезпечувати безперешкодний доступ до приміщень кінцевого користувача, при цьому перевірки можуть проводитися у звичайні робочі години, щоб не створювати необґрунтованих перешкод у роботі кінцевого користувача.
10.2. Кінцевий користувач повідомлений та погоджується з тим, що Постачальник періодично може надавати Правовласнику інформацію про кінцевих користувачів та хід виконання цієї Угоди. Факт укладання цієї Угоди та її зміст не можуть бути конфіденційною інформацією.
11. ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

11.1. Усі суперечки та спори, які можуть виникнути в процесі виконання цього Договору, регулюються шляхом переговорів та консультацій.
11.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів та консультацій та з метою врегулювання спорів та спорів у досудовому порядку, Сторони залишають за собою право на пред'явлення претензій, обов'язково мають бути розглянуті Стороною, проти якої подано такі скарги у розумні строки.
11.3. У разі неможливості врегулювання спору чи спору між Сторонами шляхом переговорів та консультацій або у досудовому порядку, суперечка чи суперечка вирішуються у судовому порядку.
12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Публічна оферта діє до моменту зміни або відкликання Виконавцем.
12.2. Внесення змін та доповнень до Договіру здійснюється Виконавцем в односторонньому порядку з повідомленням користувача електронною поштою та/або через веб-сайт Виконавця.
12.3. Зміни та доповнення до Договору набувають чинності з моменту їх публікації на сайті Виконавця та поширюються на всіх користувачів, з якими укладено договір, у тому числі тих, що уклали Договір раніше дати набуття чинності змінами та доповненнями до Договіру.
12.4. У разі незгоди Користувача зі змінами, внесеними Виконавцем Договору, Користувач повинен у семиденний термін з моменту, коли він дізнався або міг дізнатися про зазначені зміни, припинити використання програмного комплексу «Рорк» та розірвати Договір.

Фактичне використання Користувачем програмного комплексу «Рорк» означає його повну згоду з усіма умовами цього Договору, у тому числі внесеними до нього змінами незалежно від часу початку використання електронного майданчика.

12.5. Сторони визнають, що протягом дії цього Договору, вони можуть мати доступ до конфіденційної та/або комерційної інформації іншої сторони, що підтверджується письмовим повідомленням про її конфіденційність або комерційну вигоду такої інформації.

Не вважається конфіденційною чи комерційною інформація, що:
• загальновідома чи стала загальновідомою, але не з вини іншої Сторони;
• була отримана Стороною на законних підставах від третьої особи, яка не мала зобов'язань щодо захисту цієї інформації з іншої Сторони;
• не зазначена грифом "комерційна таємниця" та/або "конфіденційно", або якщо письмово не повідомлено про її конфіденційний та/або комерційний характер;
• відповідно до законодавства не може належати до такої інформації.
12.6. Договір не втрачає чинності у разі зміни реквізитів Сторін, їх установчих документів, а також зміни організаційно-правової форми та ін. Про зазначені зміни Сторони у письмовій формі зобов'язані протягом семи робочих днів повідомити одна одну.
13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Грядунов Р.Р. 08720, Україна, м. Українка, вул. Енергетиків 10, кв.32,
Електронна скринька: support@researcher.cloud